قوانین استفاده از نرم افزارهای نرم افزار شیراز قوانین استفاده از نرم افزارهای نرم افزار شیراز

قوانین استفاده از نرم افزارهای نرم افزار شیراز

نرم افزارهای گروه نرم افزاری شیراز به دو دست تقسیم می شوند:رایگان و تجاری به طور کلی قوانین و محدودیت های استفاده از نرم افزارهای شیراز به شرح زیر می باشد.

  • استفاده تجاری و نشر مجدد کلیه نرم افزار ها غیر مجاز می باشد و برای انتشار مجدد و تجاری سازی حتما باید مجوز از ما گرفته شود.
  • کلیه نرم افزار ها به صورت Open Source ارائه می شود و کاربرحق هیچ گونه انتقال آن ها را ندارد.
  • استفاده از نرم افزارهای تجاری صرفا با خرید آن ها ممکن است.
  • ارائه خدمات نصب و راه اندازی،بروز رسانی، تغییرات، فروش ماژول و... خارج از سایت نرم افزار شیراز غیر مجاز می باشد و برای ارائه باید افراد از نرم افزار شیراز مجوز بگیرند.
  • نرم افزار شیراز در مورد بروز رسانی نرم افزارها از نظر کاربردی تعهد دارد.
  • نرم افزار شیراز در مورد هر گونه سرقت اطلاعات،هک و... سایت شما هیچ تعهدی ندارد.
  • راه اندازی SAAS یا هر گونه سرویس مشابه نیاز به مجوز دارد.

نکات مهم:

  1. این قوانین بدون اطلاع می تواند تغییر نماید.
  2. منظور از تجاری فروش نرم افزار و کسب درآمد از خود نرم افزار است نه درآمد از کاربرد نرم افزار مثل سیستم پرداخت آنلاین.