استفاده از لیست انجام کار چرا باید از لیست انجام کار استفاده کنیم.

استفاده از لیست انجام کار


همیشه در زندگی یک سری لیست داریم، لیست فعالیت ها،خرید،کتاب ها، اموال و... این لیست ها همواره به شما کمک می کنند که تا بتوانید یک طبقه بندی خوب داشته باشید و با کمک آن سریع تر کارهایتان را انجام دهید در این بحث ما می خواهیم در مورد تهیه لیست فعالیت ها یا To Do List نکاتی را با شما به اشتراک بگذاریم.

تهیه یک لیست

 1. پیش از هر چیز ابتدا فهرستی از کل وظایف یا فعالیت هایی که باید انجام بدهید بنویسید دقت کنید که در فاز اول فقط باید بنویسید هر چیزی که به ذهن شما می آید بنویسید.
 2. حالا به هر یک از فعالیت ها یک اولویت بدهید برای مثال عدد 1 الی 3 (1 ضروری،2 مهم،3 کم اهمیت).
 3. بر اساس اولویت ها یک مرتب سازی انجام دهید.
 4. برای فعالیت ها تاریخ انجام مشخص کنید.
 5. چنانچه فعالیتی بعد از فعالیت دیگری باید انجام شود ترتیب آن ها را اصلاح کنید.

لیست شما آماده است، اگر برای خرید لیست آماده می کنید ترتیب بر اساس مسیر ها باشد.

بازبینی لیست

پس از انجام هر فعالیت آن را از لیست خارج کنید همچنین سعی کنید هر هفته یا حداکثر هر ماه یک بار لیست را باز بینی کنید چرا که ممکن است، فعالیتی از لیست شما خارج شده باشد و صرفا فضای زیادی از لیست شما را بگیرد.

استفاده از لیست چه مزیت هایی دارد

 1. افزایش بهره وری: چرا که با اولویت فعالیت ها را انجام می دهد.
 2. می دانید دقیقا چه فعالیت هایی را باید انجام دهید.
 3. اگر فعالیت ها را به صورت روزانه بنویسید با بازبینی روزانه لیست حس خوبی خواهید داشت.
 4. می توانید کارها را دسته بندی کنید.
 5. برای رسیدن به اهداف بزرگ کارآیی بسیار خوبی دارد چرا که گام های کوچک را مشخص می کند.

نکات مهم و اساسی

 1. حتما لیست را بازبینی کنید، چرا که اولویت ها، فعالیت ها و... تغییر می کنند.
 2. سعی کنید اگر زمانی را برای انجام فعالیت اختصاص می دهید حتما در آن زمان کار دیگری انجام ندهید.
 3. از آوردن فعالیت خیلی خیلی کوچک و غیر ضروری در لیست جدا خودداری کنید.
 4. ملاک و شاخص تعیین اولویت همواره یکسان باشد و بر اساس آن لیست را مرتب کنید.
 5. یک سری فعالیت ها را به صورت "بعدا انجام می دهم" هم می توانند برای ""نه" گفتن به کار های غیر ضروری خوب باشند.