9 نکته ای که افرادی که شکست می خورند انجام می دهند (انجام ندهید) در زندگی امروزه افراد نتیجه های مختلفی را بدست می آورند و هریک از این نتیجه حاصل یک فرایند است لذا با یک رصد کلی می توان دریافت چه کاری را در چه زمانی می توان انجام داد.

9 نکته ای که افرادی که شکست می خورند انجام می دهند (انجام ندهید)

همواره به یاد داشته باشید که شکست وجود ندارد اگر شما یک چیز با ارزش یاد بگیرید، نکاتی هستند که باید ما در نظر بگیریم تا بتوانیم به این جمله برسیم و با توجه به آن جمله بالا برای ما معنی پیدا می کند.

1-تمرکز بیش از حد به قسمت منفی هدف:هیچ گاه فکر کرده اید که تفاوت بین کسی که می آموزد با کسی که خود را شکست خورده فرض می کند چیست؟ این نکته ای است که باید همه ما در نظر داشته باشیم و اصل اول را یادگیری قرار بدهیم.

2-قرار دادن استثناهای غیر واقعی:بعضی از استثناها غیر واقعی هستند و بی شک اگر آن ها را در جلو خود قرار دهیم شکست خورده هستیم، فرض کنید آب انسان را تشنه تر کند قطعا اگر این استثنا را در نظر بگیرید شکست خورده هستید.

3-درخواست کمک:خیلی خوش بینانه است که شما بتوانید همه کارها را خودتان انجام دهید، وقتی خودتان را سرگرم کارهای زیاد کنید و از افراد حرفه ای کمک نگیرید احتمال شکست دارید پس بهتر است در مواقع ضروری کمک بخواهید.

4-بیشتر حرف می زنند تا عمل کنند:یادمان باشد فکر کردن در مورد یک موضوع با انجام آن متفاوت است، در واقع این طوری بگیم بهتره است که داشتن ایده خوب به معنای اجرایی بودن آن نیست، معمولا افرادی احساس شکست دارند که فکر می کنند خیلی خوب فکر کرده اند ولی اقدامی نکرده اند.

5-رها کردن ایده ها بخاطر ترس:این را بدانید که هیچ کس ایده استارتاپی شما را نمی دزدد، اگر بخاطر ترس از دزدیده شده ایده را رها کنید نتیجه ای نخواهید داشت.

6-بی انصاف بودن:قرار نیست همه سهم یک اندازه از ایده شما داشته باشند گاهی باید به اندازه کارکرد سهم دهی داشت.

7-اطراف خود را با افرادی منفی نگر پر کردن:نیازی به توضیح نیست، منفی ها روی شما تاثیر می گذارند.

8-به دنبال چیزی های عمومی رفتن: باید به دنیال چیزی رفت که در آن خوب و عالی هستید نه به دنبال چیزی بروید که همه به دنبال آن هستند.

9-شکست یک گزینه است:کسانی که موفق هستند شکست به عنوان یک گزینه از زندگیشان نبوده است، یادتان باشد نباید اجازه بدهید شکست برای شما تعریف شود بلکه شما باید آن را تعریف کنید، پس تعریف خوبی از شکست ارائه کنید چون هر چیزی شکست نیست.